Skip to main content

ONNEA 30-VUOTIAALLE FORNALLE

FORNA syntyi Tampereella 23. huhtikuuta 1988. Lumisena ja kylmänä päivänä Hotelli Ilveksen Sarka-kabinettiin oli kokoontunut 34 leikkaushoitajaa eri puolilta Suomea.

Vuosittaiseksi jäsenmaksuksi sovittiin 70 markkaa. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 1989 budjetin loppusumma oli 21 000 markkaa. Se tarkoitti 300 jäsenen alkutavoitetta.

Kansainvälisistä edelläkävijöistä yhdysvaltalainen AORN perustettiin jo 1949, ruotsalaisten leikkaushoitajien yhdistys ja brittien NATN (nyk. AfPP) kumpikin 1964. Anestesiahoitajat järjestäytyivät Suomessa jo 1966.

Viipynyt mutta syntymävireä FORNA pääsi nopeasti vauhtiin. Tosin ensimmäinen kirjoituskone sille hankittiin vasta 1990.

Sääntöjen § 17 on jäänyt pelkäksi pykäläksi. Sen määrittämiä yhdistyksen lakkauttamismenettelyjä ei ole tarvittu.

FORNAn toiminnan ytimessä ovat kotimaiset opintopäivät ja kansainväliset tapaamiset. Sairaanhoitajaliiton marraskuussa 1981 Tampereen Hotelli Rosendahlissa järjestämien ensimmäisten leikkausosaston sairaanhoitajien opintopäivien perinnettä jatkaen FORNA vastaa itse vuosittaisista kokoontumisista. Juhlavuoden opintopäivät 2018 vietetään lokakuisessa Helsingissä.

”Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää leikkausosaston hoitotyötä, valvoa aatteellisia ja ammatillisia etuja sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä.”

Näin kuuluu Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n sääntöjen § 2.

Ranskalainen valistaja Buffon (1707–1788) kiinnitti ensimmäisten joukossa huomiota lajimme moniin muihin luonnonotuksiin verrattuna pitkään kasvutarpeeseen. Hidas varttuminen tietää pitkää ikää. Siinä missä useat muut saavuttavat aikuisuuden joutuin ja kuolevat varhain, ”ihminen kypsyy kolmessakymmenessä vuodessa ja elää 90- tai 100-vuotiaaksi.”

Kuinkas sattuikaan. FORNAlle tuskin riittää sata elinvuotta, mutta ainakin se on kerännyt tarpeeksi kokemuksia ottaakseen pyöreistään ilon irti. Tämä verkkosivuspesiaali olkoon osa juhlahumua.

”Ammatillisten yhdistysten ensisijaisena tavoitteena on turvata, parantaa ja edistää yhteenliittymän ja sen jäsenten etuja. Sairaanhoitoalalla yhdistykset ovat ratkaisevan tärkeitä elinvoimaisen profession ylläpitämiseksi niin, että ajetaan hoitajien ja potilaiden tai asiakkaiden asiaa ja vaalitaan yleistä luottamusta. Ne ovat avainasemassa ammattikäytäntöjen kohentamisessa ja vakiinnuttamisessa.”

Perioperative Nursing. An Introduction (2009).
Toim. Lois Hamlin ym. 2. p. Elsevier, Chatswood 2016, 16.