Skip to main content

Jäsenedut

Pinsetti -lehti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden ja edeltävän vuoden verkkolehti on jäsenistön luettavissa pdf-muodossa yhdistyksen verkkosivuilla.

Opintopäivät

Yhdistyksen jäsenenä pääset osallistumaan vuosittain järjestettäville yhdistyksen opintopäiville jäsenhintaan.

Apurahat

Yhdistyksen jäsenenä voit hakea apurahaa kotimaan ja ulkomaan koulutuksiin.
Apurahaa myönnetään enimmillään 1000 €/jäsen/vuosi.
Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja talvella.

Tutkimus- ja kehittämisraha

Tutkimus- ja kehittämisrahan tarkoituksena on tukea perioperatiivisen hoitotyön kehittämistä ja alan julkaisutoimintaa.
Tutkimus- ja kehittämisrahaa myönnetään enimmillään 840 €/vuosi ja sen hakeminen ei ole sidottu erillisiin hakuaikoihin, joten sitä voit hakea ympäri vuoden.
Tutkimus- ja kehittämisrahasäännöt PDF-muodossa.
Lisätietoja saat koulutus- ja tiedotussihteeriltä.

Alueellinen toiminta

Jos työpaikallasi tai sairaanhoitopiirisi alueella toimii yhdistyksemme jäsenistä koostuva toiminnallinen ryhmä, on sillä mahdollisuus saada rahallista tukea toimintaansa.

Alueellisen ryhmän tarkoituksena voi olla esimerkiksi järjestää paikallisia koulutustilaisuuksia tai opintokäyntejä, joilla ylläpidetään perioperatiivisen hoitotyön tietotaitoa.

Alueellista toimintaa avustetaan enimmillään 300€/vuosi. Ryhmän toimintasuunnitelman jäsenineen voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle hyväksyttäväksi puheenjohtaja@forna.fi.

Toiminnan luonteesta ja kustannuksista riippuen yhdistys päättää, millä summalla toimintaa tuetaan.

Yhdistyksen edustajana toimiminen

Hallitus voi tarvittaessa kutsua jäsenen edustamaan yhdistystä erilaisissa toimikunnissa, kongresseissa tai muissa tapahtumissa.

Tervetuloa FORNAn jäseneksi!