Skip to main content

Pinsetin kirjoitusohjeet

FORNA ry:n (Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat) jäsenlehti

Pinsetti-lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Painoksen koko on noin 1500 kappaletta. Pinsetti-lehti on Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry:n (FORNA) julkaisema ammattilehti, jota siteerataan ja lainataan säännöllisesti myös opinnäytteissä ja kehittämistehtävissä.

  • Pinsetti tavoittelee omakustanteisuutta eikä sillä ole muita kaupallisia tavoitteita
  • Kirjoittajille ei makseta palkkioita
  • Pinsetti varaa oikeuden toimituksellisiin muutoksiin
  • Pinsetti käsittelee perioperatiiviseen hoitotyöhön teemoja ajankohtaisesti ja monipuolisesti
  • Palaute ja ehdotukset mahdollisiksi tuleviksi kirjoittajiksi ovat tervetulleita

  Yleisiä ohjeita

  Lehtikirjoituksen ydinkysymys kuuluu: mikä on tämän kirjoituksen pääsanoma? Mene suoraan asiaan. Kohdista sanomasi juuri tämän lehden lukijoille eli leikkausosaston sairaanhoitajille.

  Lyhyet ja napakat jutut houkuttelevat lukemaan. Vältä pitkiä lauseita ja vierasperäisiä sanoja sekä lyhenteitä. Lyhyet lauseet, luonteva sanajärjestys ja harkittu kappalejako lisäävät ymmärrettävyyttä. Sujuva teksti on ytimekästä.

  Otsikko kertoo artikkelin keskeisen sisällön. Hyvä otsikko on lyhyt eikä siinä ole lyhenteitä tai sulkumerkkejä.

  Ingressi eli jutun alkukappale herättää lukijan mielenkiinnon. Se kertoo artikkelista olennaiset asiat ja johdattaa lukijan aiheeseen. Se ei kuitenkaan ole sisällysluettelo.

  Väliotsikot jaksottavat tekstin selkeiksi ja helposti luettaviksi kokonaisuuksiksi.

  Artikkelissa tulee olla valmiiksi laadittuina otsikko, ingressi sekä väliotsikot, mutta Pinsetti-lehden toimituskunnalla on oikeus muokata tekstin kieliasua ja artikkelin rakennetta.

  Kirjoittajan oma persoonallinen ote lisää asiatekstin juttumaisuutta, luettavuutta ja kiinnostavuutta. Ole uskollinen omalle kirjoitustyylillesi! Kirjoittaja huolehtii itse artikkelinsa kielenhuollosta ennen artikkelin toimittamista Pinsetti-lehteen.

  Esimerkit havainnollistavat asioita ja lisäävät tekstin kiinnostavuutta.

  Lähetä artikkeli sähköpostin liitteenä  word-tiedostona osoitteeseen pinsetti@forna.fi. Taitettu versio artikkelista lähetetään kirjoittajalle nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kommentoinnin (ja mahdollisten korjausten) jälkeen katsotaan että kirjoittaja on hyväksynyt artikkelinsa julkaistavaksi.

  Kuvat, kuviot ja taulukot

  Pyri aina liittämään artikkeliisi kuvitusta, joko valokuvia tai havainnollistavia kuvioita ja taulukoita. Liitä niihin myös otsikkotekstit, joissa kerrotaan mitä kuva, kuvio tai taulukko esittää.

  Voit liittää kuvia, kuvioita tai taulukoita tekstin sekaan taittajalle sijoittelumalliksi, mutta ne tulee lähettää myös erillisinä tiedostoina. Upotettujen kuvien resoluutio ei välttämättä riitä painotyöhön.

  Kuvat lähetetään png-, eps-, tiff- tai jpg-tiedostoina, alkuperäisinä ja käsittelemättöminä. Älä pienennä kuvaa. Mitä parempilaatuinen kuva, sitä monipuolisemmin ja suurempana sitä voi käyttää taitossa.

  Kuville on AINA oltava julkaisulupa. Julkaisulupa ja alkuperäislähde merkitään näkyviin. Verkosta imuroidut kuvat eivät kelpaa painotyöhön. Lehden taittaja neuvoo, jos kuva-asioissa on ongelmia.

  aineistopankki@gmail.com, Piia Viikari puhelin 040 549 7519.

  Lähdemerkinnät

  Rajallisen sivumäärän vuoksi pitkiä lähdeluetteloita ei ole aina mahdollista julkaista artikkelin yhteydessä. Tällöin artikkelin loppuun lisätään maininta, että lähteet ovat saatavissa joko toimituksesta tai suoraan kirjoittajalta.

  Liitä artikkeliin mukaan yhteys- ja esittelytietosi (nimi, ammatti/virkanimike, työpaikka, osoite ja sähköpostiosoite). Nämä tulevat vain toimituksen tietoon ja kirjoittajan kappaleen postitusta varten.

  Artikkelin käyttöoikeus

  Pinsetissä julkaistun artikkelin julkaisuoikeudet siirtyvät Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:lle. Jos kirjoittaja haluaa julkaista artikkelinsa uudelleen jossakin toisessa lehdessä, tarvitsee hän siihen luvan Pinsetti-lehden päätoimittajalta. Lisäksi uudelleen julkaistussa artikkelissa pitää olla lähdetietona merkintä  ”Julkaistu alun perin Pinsetti-lehdessä numero/vuosi sekä sivunumerot”

  18.8.2019

  FORNA ry:n hallitus