Skip to main content

Koulutus- ja kehittämistoiminta

Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat FORNA ry on leikkaussairaanhoitajien ja muiden leikkausosaston hoitotyöstä kiinnostuneiden sairaanhoitajien yhdistys. Yhdistys pyrkii toimimaan perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana, vaikuttajana sekä kehittäjänä. Tavoitteenamme on tukea leikkausosaston sairaanhoitajien ammatillista kehittymistä. 

Perioperatiivinen hoitotyön kehittäminen  

Haluamme olla mukana perioperatiivisen hoitotyön kehittäjinä yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa opinnäytetöiden merkeissä. Tarjoamme aiheideoita opinnäytetöihin perioperatiivisen hoitotyön aihepiiristä, joilla on merkitystä leikkausosastojen hoitotyön kehityksessä. Aiheet ovat nousseet leikkausosastojen sairaanhoitajilta. Olemme avoimia myös muidenkin alojen opinnäytetöiden aiheille, jotka tukevat perioperatiivisessa ympäristössä työskentelyä. 

Opinnäytetyöt ovat yleensä kirjallisuuskatsauksia, mutta ne voivat liittyä myös esimerkiksi yhdistyksemme nettisivuihin, mainostamiseen tai ulkoasuun. Voit rohkeasti ideoida miltä kannalta opinnäytetyötä haluat tehdä ja olla meihin yhteydessä.