Skip to main content

OPINNÄYTETYÖPANKKI

Sopimukset opinnäytetyön tekemisestä

Yhteistyösopimus laaditaan sähköpostitse, johon opiskelija kuittaa hyväksymisensä vastaamalla. Sähköpostin liitteeksi tarvitsemme opiskelupaikan hyväksymä opinnäytetyön suunnitelma. Yhteistyösopimus koskee lähinnä kirjallisuuskatsauksia. Jos opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa joku tuote, silloin laaditaan erillinen sopimus tuotteen käyttö- ja muokkausoikeuksista.

Sopimuksen kirjoittamisen jälkeen varaamme aiheen sinulle. Jos opinnäytetyö ei valmistu kalenterivuoden sisällä, vapautuu aihe muiden käytettäväksi, ellei toisin sovita. Opinnäytetöiden ohjaamisesta vastaa opiskelijan oma oppilaitos, emmekä yhdistyksenä sitoudu ohjamaan opinnäytetöitä.

Valmistuneita opinnäytetöitä on mahdollista julkaista yhdistyksemme Pinsetti lehdessä, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Opinnäytetöistä ei makseta rahallista korvausta.

Aiheen valinta ja varaaminen

1. Valitse sinua kiinnostava aihe aihepankista.

2. Toimita vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse tutkimus- ja kehittämisvastaaville, jossa ilmoitat yhteystiedot, mikä aihe sinua kiinnostaa ja lyhyt perustelu sekä alustava aikataulu.

3. Vahvista sähköpostilla saamasi yhteistyösäännöt ja liitä oppilaitoksen hyväksymä opinnäytetyön suunnitelma.

4. Opinnäytetyösi valmistuttua sovi mahdollisesta julkaisusta Pinsetti lehdessä.

OPINNÄYTETYÖAIHEET

 • 1. Elektiivisen leikkauksen peruuntuminen potilaan näkökulmasta

  VAPAA

 • 2. Tuplakäsineiden käyttö (kirjallisuuskatsaus)

  VARATTU

 • 3. Henkilökunnan ergonomia leikkaussalissa

  VARATTU

 • 4. Leikkaussalissa/ osastolla tapahtuva ohjaus esim. Henkilökunnan kokemukset opiskelijoiden harjoittelun ohjauksesta

  VAPAA

 • 5. Eettiset ongelmatilanteet perioperatiivisessa hoitotyössä

  VARATTU

 • 6. Mistä tekijöistä johtuen sairaanhoitajaopiskelija valitsee lopulta leikkaussairaanhoitajan (instrumentoivan tai valvova) tai anestesiasairaanhoitajan uran?

  VARATTU

 • 7. Leikkaussalissa/ osastolla tapahtuva ohjaus esim. Potilaan kokemukset saamastaan ohjauksesta

  VAPAA