Skip to main content

Forna Ry

Finnish Operating Room Nurses Association

FORNA ry. (Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat ry) är en landsomfattande förening, som bildades 1988 och vars uppgift är att utveckla det perioperativa arbetet, bevaka ideologiska och yrkesrelaterade intressen, samt utveckla det internationella samarbetet.

Två gånger per år utdelas stipendier till förmån för medlemmar, som vill befrämja sin yrkesskicklighet. Stipendier utdelas bland annat till deltagande i inhemska och utländska skolningar och kongresser.
Medlemmarna har också möjlighet att anhålla om forsknings- och utvecklingsbidrag för framställning av vetenskapliga arbeten.

FORNA ry. deltar som fullvärdig medlem i EORNA:s ( European Operating Room Nurses Association) arbete, genom att betona det nordiska samarbetet. Vart tredje år ordnas en Europakongress. Föreningen är med i den nordiska operationssjukskötarföreningens (NORNA) verksamhet. Likaså har föreningen ett gott samarbete med AORN (Association of periOperative Registred Nurses, USA).

Föreningens verksamhet

Om man har en sjukskötarexamen och är intresserad av perioperativ vård, kan man anhålla om medlemskap i föreningen. Föreningen har ca 1600 medlemmar. Föreningen samarbetar med andra hälsovårdsföreningar, -företag och –yrkesläroanstalter samt med internationella samarbetsorganisationer.
Medlemstidningen Pinsetti stöder operationssjukskötarnas yrkesidentitet och upprätthåller och utvecklar den praktiska yrkesskickligheten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller aktuella teman från perioperativa vården och medicinska områden.

Ett fungerande kontaktmedlemsnätverk strävar att befrämja medlemmarnas möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

De nationella studiedagar som anordnas varje år har en betydande ställning i föreningens verksamhet.