Skip to main content

Opintopäivien luennoijat

Greta Andersén

Leikkaussalihoitaja Greta Andersén on työskennellyt useilla kansainvälisillä Punaisen Ristin työkomennuksilla, ympäri maailmaa eri kriisi- ja konfliktialueilla. Esityksessään Greta kertoo käytännön kokemuksistaan kentällä ja siitä, millä tavalla vaativatkin työtehtävät saadaan järjestymään haastavissa olosuhteissa.

Sointu Borg

Sointu Borg (s. 30.06.1992) on puhuja, yrittäjä, ekonomi sekä media- ja somepersoona. Isomman yleisön tietoisuuteen hän nousi voitettuaan realityformaatti Diilin vuonna 2021.

Soinnun rajoja rikkova ja räiskyvä asenne hakee vertaistaan! Terävä, sensuroimaton ja huumorilla höystetty ulosanti kuuluvat naisen tavaramerkkeihin.
Sointu kuuluu tällä hetkellä Suomen kysytyimpiin ja mielipiteitä herättävimpiin henkilöbrändeihin. Hän omaa runsaasti kokemusta juontamisesta, kameran edessä työskentelystä, puhumisesta sekä esiintymisestä.
Päivi Holmberg

Toimin asiantuntijahoitajana Pehmytkirurgian leikkausosastolla Tays:ssa. Minulla on pitkä työhistoria leikkaussalityöstä anestesiahoitajana ja kipuhoitajana.  

Asiantuntijahoitajana leikkausosastolla työhöni kuuluu toiminnan kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen.  Toiminnan sujuvoittaminen, uuden kehittäminen ja prosessit ovat lähellä sydäntäni. Parasta työssäni on laajat verkostot, monipuolisuus ja kehittämisen seurauksena onnistuneet lopputulokset. 

Esityksessäni kerron ammatillisesta urapolusta perioperatiivisessa hoitotyössä sekä esimerkin moniammatillisen työryhmän toiminnasta, jonka avulla leikkauspotilaan hoidon laatua on saatu kehitettyä merkittävästi. 

Laura Kaivola

Minä olen Laura Kaivola Tampereen Sydänsairaalan leikkausosastolta. Olen työskennellyt Sydänsairaalan leikkausosastolla vuodesta 2012 lähtien. Aloitin urani instrumenttipuolelta, jossa työskentelin 4 vuotta. Sittemmin olen siirtynyt anestesia- ja perfuusiohoitajaksi. Kollegani Hannan tapaan olen myös yksi yksikkömme moniosaajista.

Turvallisuusyhdyshenkilön vastuualueen lisäksi olen toinen yksikkömme elvytysvastaavista.

Olemme toimineet Sydänsairaalan leikkausyksikön turvallisuusyhdyshenkilöinä nyt 2 vuoden ajan. Otteemme sydänleikkausosastomme turvallisuusyhdyshenkilön rooliin on kehittämislähtöinen ja tavoitteenamme onkin tuoda turvallisuusasiat lähemmän ruohonjuuritason työntekoa.

Olemme kehittäneet leikkausosastollemme omatoimisen turvallisuuskävelyn, jota nyt opintopäivillä esittelemme. Leikkausosastolla työ on usein hektistä ja muuttuvia tilanteita riittää. Salityö sitoo tiimin jäsenet usein tiukasti potilaan hoitoon ja isomman väkimäärän irrottaminen salityöstä samanaikaisesti on haasteellista. Tämän vuoksi olemme muuttaneet turvallisuuskävelymme omatoimiseen muotoon. Näin jokainen pääsee itselleen sopivalla ajalla tutustumaan rauhassa osastomme turvallisuusasioihin.

Satu Kajander-Unkuri

Satu Kajander-Unkuri, TtT, työskentelee terveysalan yliopettajana Diakonia ammattikorkeakoulussa. Satu opettaa pääasiassa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia opiskelijoita, mutta myös perioperatiivista hoitotyötä syventävän vaiheen sairaanhoitajaopiskelijoille. Lisäksi Satu tekee Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella post doc -tutkimusta, joka kohdistuu sairaanhoitajien kompetenssiin ja siihen yhteydessä oleviin tekijöihin valmistumisvaiheessa ja uran ensimmäisinä vuosina kuudessa Euroopan maassa. Satu toimi puheenjohtajana Hoitotyön tutkimussäätiön asettamassa asiantuntijaryhmässä, joka tuotti kansallisen hoitosuosituksen aikuispotilaan normotermian ylläpidosta perioperatiivisen hoitoprosessin aikana (julkaistu v. 2022).

Sadun esityksessä käydään läpi lyhyesti miksi ja miten hoitosuositus tehtiin ja mikä on sen sisältö ja miten erityisesti leikkaushoitajat voivat ottaa suositusta käyttöön.

Merituuli Kallio

Olen Merituuli Kallio, 31- vuotias lääkintävahtimestari Tampereelta, Taysin ortopedian ja traumatologian leikkausosastolta, jossa olen työskennellyt 3 vuotta. Alalla olen ollut 5,5 vuotta. Olen koulutukseltani lähihoitaja, suuntautunut ensihoitoon. Toimin osastollani mm. taso- ja tukivastaavana. Olen työskennellyt lasten kotisairaanhoidossa, ambulanssissa sekä Hus:ssa kardiologian osastolla.

Pidän luentoni selkämurtumapotilaan stabiilista kääntämisestä grillivarrastasolla. Luennossa käymme läpi, kuinka Mizuhon selkätasolla saadaan selkämurtumapotilas käännettyä akselinsa ympäri turvallisesti ja stabiilisti selältä vatsalleen leikkausasentoon. Käymme myös läpi muutamia ongelmakohtia monivammapotilaiden kannalta.

Jari Koiranen

SPR:n Kansainvälisen avun suunnittelija Jari Koiranen on työskennellyt pitkään katastrofivalmiusyksiköiden lääkinnällisen materiaalin hankinnassa, varastoinnissa, pakkaamisessa, lähettämisessä sekä operaatioiden tukemisessa. Lisäksi hän on toiminut avustustyöntekijänä eri pituisissa operaatioissa. Hän kertoo lyhyesti miten avustustyöntekijäksi hakeudutaan, mitä heiltä edellytetään, miten operaatioihin hälytetään ja mitä välineitä katastrofivalmiusyksikössä käytetään

Hannu Koivula
Olen Hannu ja koulutukseltani leikkaus- ja anetesiasairaanhoitaja. Valmistuin 1998 Tampereen Terveydenhuolto-oppilaitoksesta.
Työurallani olen toiminut sekä instrumentti- ja anestesiasairaanhoitajana Taysissa Le6/LEKI, Tekonivelsairaala Coxassa ja Kudospankki Regeassa. Päätyökseni työskentelen Coxan leikkausosastolla.
Vuodesta 2006 lähtien olen päätyöni ohessa toiminut Regeassa kudosten talteenottoryhmässä sairaanhoitajana.
Luentoni käsittelee yleisesti Regean toimintaa, työskentelyä kudosten talteenottoryhmässä, kudosten talteenottoa ja leikkaustoiminnan kehittämistä.
Aino Kolu

Aino Kolu, Sairaanhoitaja (AMK)

Olen 33-vuotias TAMKista 2015 perioperatiiviseen hoitotyöhön syventänyt sairaanhoitaja. Toimin moniosaajana Taysin Naistentautien leikkausosasto LE4:llä, eli löydän itseni työpäivästä riippuen leikkaussalista i- tai a-puolelta, heräämöstä tai leikosta. Vastuualueeni on osaston yksikköintra, hyvät perehdytys- ja ohjeistussivut ovat minulle sydämen asia. Aiemmin olen työskennellyt instrumenttihoitajana HUS Töölössä Plastiikkakirurgian leikkausosastolla sekä Ortopedian ja traumatologian leikkausosastolla, yhteensä noin 4 vuotta.

Esityksessäni kerron leikkaus- ja anestesiahoitotyön osuudesta levinneen munasarjasyövän leikkauksessa Tays Naistentautien leikkausosastolla.

Matleena Lehtonen

Toimin Kirurgian koulutuskeskuksella koulutuskoordinaattorina. Työtehtäviini kuuluvat yhdessä kollegani kanssa koulutusten suunnittelu, valmistelu ja käytännön järjestelyt yhteistyössä koulutusten järjestäjien sekä kouluttajien kanssa myös kansainvälisellä tasolla. Työskentely Kirurgian koulutuskeskuksella on erittäin mielenkiintoista, ja vaatii vahvaa perioperatiivista osaamista, jotta ymmärtää eri erikoisalojen vaatimuksia tehden koulutustilanteesta mahdollisimman sujuvan kaikille osapuolille.

Kaija Leino

Kaija toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava hoitotyön johtajana. Hän on toiminut pitkään hoitotyön johtamistehtävissä. Koulutukseltani Kaija terveystieteiden tohtori ja pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja.

Hanna Nivasalo

Minä olen Hanna Nivasalo Tampereen Sydänsairaalan leikkausosastolta. Aloitin urani 2013 anestesiahoitajana Sydänsairaalan leikkausosastolla. Perehdyin myös perfuusiohoitajan toimenkuvaan ja nyt olen työskennellyt viimeiset kolme vuotta instrumenttipuolella. Teen tarvittaessa kaikkia hoitajan rooleja leikkaussalissa.

Olen toinen yksikkömme opiskelijayhdyshenkilöistä ja Laura Kaivolan kanssa hoidamme turvallisuusyhdyshenkilön vastuualuetta.

Olemme toimineet Sydänsairaalan leikkausyksikön turvallisuusyhdyshenkilöinä nyt 2 vuoden ajan. Otteemme sydänleikkausosastomme turvallisuusyhdyshenkilön rooliin on kehittämislähtöinen ja tavoitteenamme onkin tuoda turvallisuusasiat lähemmän ruohonjuuritason työntekoa.

Olemme kehittäneet leikkausosastollemme omatoimisen turvallisuuskävelyn, jota nyt opintopäivillä esittelemme. Leikkausosastolla työ on usein hektistä ja muuttuvia tilanteita riittää. Salityö sitoo tiimin jäsenet usein tiukasti potilaan hoitoon ja isomman väkimäärän irrottaminen salityöstä samanaikaisesti on haasteellista. Tämän vuoksi olemme muuttaneet turvallisuuskävelymme omatoimiseen muotoon. Näin jokainen pääsee itselleen sopivalla ajalla tutustumaan rauhassa osastomme turvallisuusasioihin.

Laura Ora

Laura Ora, Sairaanhoitaja AMK 

HUS Puistosairaala 

Olen työskennellyt leikkaussalisairaanhoitajana lähes 20 vuotta. Urani olen tehnyt plastiikkakirurgian leikkausosastolla Töölön sairaalassa. Nykyisin työskentelen Puisto-sairaalan leikkausosastolla, jossa hoidetaan plastiikkakirurgian lisäksi myös rintakirurgiaa, laskimokirurgiaa ja suu- ja leukakirurgiaa. 

Tässä esityksessä kerron transpotilaan leikkaushoidosta eli sukupuolenkorjausleikkauksista Puistosairaalassa.   

Toni-Karri Pakarinen
Olen Tampereen yliopiston kudospankki Regean lääketieteellinen johtaja Toni-Karri Pakarinen
(LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri)
Pidän esitelmän koulutuspäivillä kudossiirteiden kliinisestä käytöstä eli mihin kudossiirteitä arkipäivän työssä käytetään.
Sanna Rautiala
Olen Sanna Rautiala, leikkaushoitotyön opetushoitaja HUSin Leikkaus- ja tehohoitokeskuksen Jorvin sairaalan anestesia- ja leikkausosasto K:lta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2000 ja olen työskennellyt siitä lähtien leikkaussairaanhoitajana eri leikkausosastoilla HUSissa. Suoritin YAMK-tutkinnon vuonna 2018.
Olen kiinnostunut näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä perioperatiivisessa hoitotyössä ja innostunut tutkimusklubitoiminnan hyödyntämisestä hoitotyön käytäntöjen pohtimisessa.Itselleni tärkeitä aihealueita ovat mm. potilasturvallisuuden parantaminen, hoitotarvikkeiden tarkistuslaskennan toimintatapojen yhtenäistäminen, painevaurioiden ehkäisy, osaamisperustainen perehdytys ja leikkaussairaanhoitajien osaamisen ylläpitämisen tukeminen.
Olin mukana tekemässä Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n toimintaohjetta hoitotarvikkeiden tarkistuslaskennasta ja saan kunnian esitellä ohjeen opintopäivillä Tampereella. Mielelläni kuulisin ajatuksia aiheesta, tule vetämään hihasta.
Sami Saarelainen

Sami Saarelainen on naistentautien, synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri. Hän on ollut kehittämässä levinneen munasarjasyövän leikkaustoimintaa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kliinisen työn ohella hän tekee myös tutkimustyötä aiheesta.

Luennosta: Munasarjasyöpä todetaan suurimmalla osalla potilaista levinneessä vaiheessa. Levinneen munasarjasyövän hoito on leikkaus, jota aina täydennetään solunsalpaajahoidolla. Leikkaus on vaativa, ja siihen liittyy merkittävä komplikaatioriski. Leikkauksen huolellinen suunnittelu ja oikea potilasvalinta ovat onnistuneen hoidon edellytyksiä.

Riina Piilo-Saastamoinen

Olen Riina Piilo-Saastamoinen Helsingistä. Minulla on takana pitkä ura anestesiahoitajana ja nyt työskentelen etäpalveluiden kehittämishankkeessa erityisasiantuntijana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Rakastan uuden ideoimista ja kehittämistä yhdessä ihanien kollegojen kanssa.

Tutkin kollegani Sari Toivasen kanssa YAMK opinnäytetyössämme perioperatiivisten hoitajien työn voimavaroja ja kehittämiskohteita työssä positiivisen psykologian viitekehyksestä käsin. Meitä kiinnosti mikä leikkaussalityössä on hyvää ja saa jaksamaan työssä vuodesta toiseen. Haastattelimme kokeneita leikkaus- ja anestesiahoitajia teemahaastattelumenetelmällä. Luennon aihe on: Kommunikaatio, tiimityö ja vuorovaikutus kollegoiden kohtaamisessa ja käsittelemme sitä aineistoomme peilaten.

Minna Stolt

Minna Stolt, professori (ma.), jalkaterapeutti (AMK), hoitotieteen laitos, Turun yliopisto ja Satakunnan hyvinvointialue. Luento käsittelee hoitotyöntekijöiden jalkaterveyttä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Luennolla kuvataan myös keinoja miten jalkaterveyttä voidaan edistää omilla terveysvalinnoilla ja omahoidon keinoilla.

Arja Viika

Olen Arja Viika, toimin instrumenttisairaanhoitajana TAYSissä tuki- ja liinkuntaelinkirurgian leikkausosastolla. Opintopäiville olen tulossa pitämään luentoa LATO-saleista, jotka ovatkin ainoat laatuaan Suomessa ja koko Pohjoismaissa.

Heidi Viillos

Sairaanhoitaja YAMK

Koulutuskoordinaattorina Pirkanmaan hyvinvointialueella Kirurgian koulutuskeskuksessa

Toimin Kirurgian koulutuskeskuksella koulutuskoordinaattorina. Työtehtäviini kuuluvat yhdessä kollegani kanssa koulutusten suunnittelu, valmistelu ja käytännön järjestelyt yhteistyössä koulutusten järjestäjien sekä kouluttajien kanssa myös kansainvälisellä tasolla.  Työskentely Kirurgian koulutuskeskuksella on erittäin mielenkiintoista, ja vaatii vahvaa perioperatiivista osaamista (jotta ymmärtää eri erikoisalojen vaatimuksia), psykososiaalisia taitoja ja asiakaspalveluasennetta.  Pyrkimyksenä on tuottaa kaikille asiakkaille miellyttävä, sujuva ja antoisa koulutustapahtuma. Parasta työssäni on hyvä yhteistyö ja luottamus kollegaan, työn itsenäisyys sekä kaikki ne ihanat ihmiset, joita tapaa eri puolilta suomea ja ympäri maailmaa koulutusten yhteydessä.  

Kristiina Vähämaa

Kristiina Vähämaa

Lehtori, TtM

Perioperatiivinen hoitotyö

Tampereen ammattikorkeakoulu

The Coveralls

Tampereen seudulta lavoille hyökkäävä The Coveralls on virkistävä poikkeus kotimaisten cover- ja bilebändien saralla. Trio luottaa rohkeasti rockin klassiseen kolminaisuuteen basso-kitara-rummut, eikä yritäkään soittaa “kuin levyltä”. The Coveralls -asuun puettava materiaali on kuitenkin poimittu laajalta rintamalta, sillä vain parhaat hittibiisit kelpaavat. Löytyy Green Dayta, Kikkaa, Raptoria ja vaikkapa Katy Perryä.The Coveralls on nostanut kädet, suupielet ja kannat kattoon jo sadoilla keikoilla. Kokemusta on kertynyt isoista ketjuyökerhoista (esim. Ilonat) pieniin kaljakuppiloihin. Unohtamatta tietenkään firmajuhlia, häitä ja muita pippaloita. Nuoret ja vetreät, mutta kilometrejä nähneet soittajat ovat kouliintuneet monenlaisissa liemissä aina humpanväännöstä euroviisulavoille.

Bändin valtteja ovat energia, huumori ja aito meininki. Vaikka yhtye viihdyttää, viihtyy se myös itse. Poikkeuksellisen kiitelty tekninen seikka on sähkörummut, joiden ansioista volyymi ja soundit ovat aina sopivat – oli kyse sitten torikeikasta tai olohuoneesta.

The Coveralls käynnistää bileet, komistaa miehet, kaunistaa naiset ja saa oluenkin maistumaan entistä paremmalta!