Skip to main content

FORNA RY

Finnish Operating Room Nurses Association

FORNA on 1988 perustettu leikkausosaston sairaanhoitajien ja muiden leikkausosaston hoitotyöstä kiinnostuneiden sairaanhoitajien yhdistys. 

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää leikkausosaston hoitotyötä, valvoa aatteellisia ja ammatillisia etuja sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansioita tai aineellista etua jäsenille.

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvottelu- ja opintotilaisuuksia ja antaa lausuntoja. Lisäksi yhdistys toimii terveydenhuollon eri yksiköiden yhteistyön kehittämiseksi sekä yhteistyössä terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa, ja on jäsenenä Euroopan leikkaushoitajayhdistyksessä (European Operating Room Nurses Association, EORNA).

Muuta

Yhdistys tuottaa jäsenistölleen ammattilehteä, Pinsettiä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Vuosittaisilla opintopäivillä on monipuolinen koulutustarjonta ja mahdollisuus verkostoitua kollegoihin valtakunnallisesti. Vuosittain järjestetään myös muita tapahtumia, joilla pyritään edistämään leikkausosaston sairaanhoitajien ammatillista kehitystä ja työhyvinvointia. Yhdistys myöntää hakemuksia vastaan apurahoja tukeakseen perioperatiivisen hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä sekä opinto- ja tutustumismatkoja tai ammattitaidon kehittämistä.