Kirjoitusohjeet

    Kirjoittamisen puhdas tyyli syntyy kaiken tarpeettoman hylkäämisestä.
    Necker de Saussure

    Jos voit, niin lyhennä.
    W. Somerset Maugham

Paras neuvo kiinnostavaan kirjoittamiseen kuuluu: mene suoraan asiaan. Lyhyet ja napakat jutut houkuttelevat lukemaan. Sujuva teksti on ytimekästä. Lyhyet lauseet, luonteva sanajärjestys ja harkittu kappalejako lisäävät ymmärrettävyyttä. Lehtikirjoituksen ydinkysymys kuuluu: mikä on tämän kirjoituksen pääsanoma? Omalle kirjoitustyylille kannattaa olla uskollinen. Kirjoittajan oma persoonallinen ote lisää asiatekstin ”juttumaisuutta”, luettavuutta ja kiinnostavuutta. Kohdista sanomasi juuri tämän lehden lukijakunnalle eli leikkausosaston sairaanhoitajille.Vältä pitkiä lauseita ja vierasperäisiä sanoja. Korvaa vierasperäiset sanat suomenkielisillä aina kun mahdollista. Pura myös monimutkaiset lauserakenteet lyhyiksi ja ytimekkäiksi lauseiksi sekä kappaleiksi.

Älä suosi lyhenteitä

Lukijoiden elämänpiiristä poimitut esimerkit havainnollistavat asioita ja lisäävät tekstin kiinnostavuutta.

Tekstit sähköpostina tai levykkeellä

Ruuhkien vähentämiseksi ja virheiden välttämiseksi toimitus toivoo saavansa toimituksellisen aineiston joko sähköpostina tai levykkeellä.

Otsikko, ingressi, väliotsikko…

Otsikko kertoo kirjoituksen keskeisen sisällön ja auttaa lukija ymmärtämään käsiteltävän aiheen ydinajatuksen. Hyvä otsikko on lyhyt, eikä siinä ole lyhenteitä tai sulkumerkkejä; vieraskielisiä sanoja on myös syytä välttää. Verbi ”vie” hyvää otsikkoa eteenpäin. Jutun alkukappale ja kärki eli ingressi herättää parhaimmillaan lukijan mielenkiinnon, kertoo jutun olennaiset asiat ja johdattaa lukijan aiheeseen. Ingressi ei kuitenkaan ole jutun sisällysluettelo.Väliotsikot houkuttelevat lukijaa jatkamaan eteenpäin ja kertovat samalla, mitä on tulossa. Väliotsikot myös jaksottavat tekstin lukijan kannalta selkeiksi ja helposti luettaviksi kokonaisuuksiksi.Pinsetti-lehden toimituskunta kantaa viime kädessä vastuun kirjoitusten hyvästä kieliasusta, otsikoinnista, ingressin laatimisesta ja väliotsikoinnista.

Kuvitus elävöittää kirjoitusta

Pyri aina liittämään kirjoitukseesi kuvitusta – joko valokuvia, piirroksia tai tekstiä havainnollistavia taulukoita. Älä unohda kuvatekstejä ja myös taulukoihin on syytä liittää kuvatekstit aina kun mahdollista.

Valokuvat palautetaan kirjoittajille.

Voit liittää piirroksia tai valokuvia tekstin sekaan taittajalle sijoittelumalliksi, mutta lähetä ne silti aina myös erillisinä tiedostoina.

Kuvista:

  1. Kuvat ja piirrokset lähetetään eps-, tiff- tai jpg-kuvatiedostoina, alkuperäisinä ja käsittelemättöminä. Älä pienennä lähettämistä varten. Myös paperikuvat käyvät, ne lähetetään postitse päätoimittajalle ja palautetaan kirjoittajille.
  2. Kuville, jotka eivät ole kirjoittajan omia, on AINA oltava julkaisulupa.
  3. Vaikka käyttäisit kuviasi artikkelissasi malliksi taittajalle, kuvat on lähetettävä aina lisäksi sähköpostin liitteenä erillisenä tiedostona (kun olet sähköpostiohjelmassasi, valitse lisää/liitetiedosto, …), ei ainoastaan upotettuna artikkeliin tai powerpoint-esitykseen. Upotettujen kuvien resoluutio ei riitä painotyöhön. Mitä parempilaatuinen kuva, sitä monipuolisemmin ja suurempana sitä voi käyttää taitossa.
  4. Verkosta imuroidut kuvat eivät kelpaa painotyöhön.
  5. Jos kuvia tai taulukoita lainataan muista julkaisuista, kirjoittajan on hankittava: Alkuperäinen kuva joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa. Kerran painetusta kuvasta ei saa skannaamalla enää kunnollista painotiedostoa. Kuvan käytölle lupa alkuperäisartikkelin tekijältä. Julkaisulupa ja alkuperäislähde on syytä merkitä näkyviin.
  6. Taittajamme neuvoo mielellään, jos kuvien lähettämisessä tai muussa kuva-asiassa on ongelmia.

Piia Viikari
aineistopankki(ät)gmail.com
puhelin 040 549 7519

Lähdemerkinnöistä

Rajallisen sivumäärän vuoksi pitkiä lähdeluetteloita ei aina ole mahdollista laittaa kirjoitusten yhteyteen. Tällöin kirjoituksen loppuun lisätään maininta, että lähteet on saatavissa joko toimituksesta tai suoraan kirjoittajalta.Liitäthän artikkelin mukaan yhteys- ja esittelytietosi (nimi, ammatti-/ virkanimike, työpaikka, osoite ja sähköpostiosoite). Osoitetiedot tulevat vain toimituksen tietoon kiitos-lehtien postitusta varten. Mikäli et halua sähköpostiosoitettasi julkaistavan kirjoituksen yhteydessä, toivomme, että mainitset asiasta.

12.6.2012

Pinsetti-lehden avustamisesta jo etukäteen kiittäen
FORNA ry:n hallitus 

 

© Forna Ry | Web Davas