Apurahat

Syksyn 2020 apurahat ovat haettavissa

Apurahat syksy 2020
viimeinen jättöpäivä on 15.11.2020

B. Braun Medical Oy 500 €
Johnson&Johnson Ethicon 500 €
Mölnlycke Healthcare 500 €
OneMed Oy ja Ansell 500 €
   

Apurahaa jaetaan FORNAN jäsenille kotimaan ja ulkomaan koulutuksiin. Sinun tulee olla ollut FORNA ry:n jäsen vähintään kahden (2) vuoden ajan, jäsenmaksu tulee olla maksettuna apurahan anomisvuonna ja sitä edellisenä vuonna. Ennen apurahan maksamista, kuluvan vuoden jäsenmaksu tulee olla maksettuna.
Apurahaa myönnetään enimmillään 1000 €/jäsen/vuosi.
Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.
Lisätietoja saat tiedotusihteeriltä.
Apurahasäännöt kokonaisuudessaan (PDF)


Tutkimus- ja kehittämisrahaa jaetaan FORNAN jäsenille. Tutkimus- ja kehittämisrahan tarkoituksena on tukea perioperatiivisen hoitotyön kehittämistä ja alan julkaisutoimintaa.
Yhdelle jäsenelle myönnetyn tutkimus- ja kehittämisrahan suuruus ei saa vuosittain ylittää 840 €:a.
Tutkimus- ja kehittämisrahan hakeminen ei ole sidottu erillisiin hakuaikoihin, joten sitä voit hakea ympäri vuoden.
Lisätietoja saat tiedotussihteeriltä.
Tutkimus- ja kehittämisrahasäännöt kokonaisuudessaan (PDF)


 

Hakemuslomake alla

 

Apurahahakemus, syksy 2020

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

pp.kk.vvvv

Pakollinen

0401234567

Sähköpostiosoite on virheellinen tai se puuttuu

Tarkista vielä, että sähköpostiosoitteesi on varmasti oikein, jotta saat infomailin oikeaan sähköpostiisi.

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

Invalid Input

Vuoden 2019 jäsenmaksu tuli olla maksettuna 31.8.2019 mennessä, siten katsomme v. 2019 jäsenyytesi olevan voimassa.

Invalid Input

Invalid Input

Oletko hakenut muualta apurahaa tähän tarkoitukseen, keneltä, summa? Työnantajan osuus kustannuksiin tähän tarkoitukseen?

Invalid Input

Invalid Input

Jos haet ryhmälle, niin kirjoita kaikkien ryhmän jäsenten nimet. Huom, kaikkien ryhmän jäsenten on täytettävä apuraha-anomuksen säännöt.

Invalid Input

Mihin tarkoitukseen haet apurahaa, ajankohta ja paikka (esim. koulutuksen nimi, ajankohta, paikka, järjestäjä).

Invalid Input

Erittele ja kirjaa mahdollisimman todelliset kulut. Esim. osallistumismaksu on yleensä tiedossa kun hakee apurahaa, majoitus- ja matkakustannukset mieluummin hiukan ylä- kuin alakanttiin.

Pakollinen

Edellä olevat, eritellyt kustannukset yhteensä.

Invalid Input

Täytä ja perustele huolellisesti miksi juuri sinä tarvitsisit apurahaa

Pakollinen

Kirjoita summa eli paljonko olet hakemassa apurahaa (maks 1000 €/hakija)

Invalid Input

Kirjoita tähän kohtaan kaikki tahot, joilta haet(-te) apurahaa.

Jos minulle tai ryhmälle myönnetään apurahaa, nimeni/nimemme saa julkaista yhdistyksen kotisivuilla ja Pinsetti-lehdessä.

Invalid Input

Invalid Input

 

© Forna Ry | Web Davas